inloggen
Welkom op BegrotingsScan.nl

In de begroting wordt de gemeentelijke ambitie voor de diverse beleidsterreinen zichtbaar en vertaald naar de inzet van middelen. Het vaststellen van de begroting is om die reden elk jaar weer een belangrijk moment voor zowel de Raad als voor het College van Burgemeester en Wethouders. Om te helpen uw organisatie de juiste keuzes te laten maken in de diverse begrotingsvraagstukken, heeft innergo de begrotingsscan ontwikkeld. De begrotingsscan verschaft u op korte termijn inzicht in uw eigen financiële situatie waarmee u in staat wordt gesteld de financiële functie van uw organisatie te versterken. De begrotingsscan kan tevens dienen als instrument om beleidsmatige keuzes te maken en deze te onderbouwen in geval van ombuigingen of bij gemeentelijke herindelingen.
Lees meer..

Om deze demonstratie te kunnen bekijken dient u Adobe Flash geinstalleerd te hebben.


innergo innergo Begrotingsscan